Skyltprojekt Göteborg

Projektering, skyltdesign och bygglov

Helhetslösningar från idé till monterad skylt.

Vi på Brightsigns i Göteborg har lång erfarenhet av olika typer av skyltprojekt, från enklare skyltningar till mer kvalificerade uppdrag. Ofta vägleder vi med förslag på placering, utformning, och design. Krävs det bygglov hjälper vi med det också.

Några skyltprojekt

Inspiration
Montage fasadskylt med skylift
Banderoll - Vepa - Fasad
Solfilm före montering

Glasparti före montering av solfilm

Solfilm efteråt

Resultatet när vi monterat solfilm

Viktigt när det gäller skyltprojekt

Rådgivning
Vi har lång erfarenhet av både färg och form. Vi kan också tillföra värdefullt stöd när det gäller takniska frågor rörande tillverkning och montering.

Skyltdesign
Vi tar hand om design, planering, skyltkonstruktion, vi hjälper dig hitta en konsekvent och sammanhållen exponering av ditt förtags varumärke.

Budget & Omfattning?
Innan vi börjar arbetet går igenom några vanliga frågor och tipsar om viktiga saker att tänka på, som kan påverka slutpriset. När vi kommit överens om projektets omfattning och budget kör vi igång!

Hjälp med bygglov
De flesta skyltar kräver bygglov för att få sättas upp, flyttas eller ändras. Reglerna för bygglov gäller såväl tillfälliga som permanenta skyltar. 

Vi hjälper ofta med bygglovsansökan och underlag för dessa i samband med skyltprojekt. För bygglov brukar bla krävas situationsplan, fasadritningar, skultritningar samt en del övriga specifikationer.

Montera säkert med god arbetsmiljö
Vi är vana vid skyltmontage på hög höjd. Ofta krävs att byggherren tar fram en arbetsmiljöplan och gör riskbedömningar. Vi kan ta rollen som byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U på delegation enligt Arbetsmiljölagen.

Behöver du hjälp med skyltprojekt?

Vi på Brightsigns i Göteborg kan skyltar och har varit i skyltbranschen i 50 år. Vi sköter framtagning av skylt, bygglov, leverans, montage och service. Vi utgår från Göteborg och är verksamma i hela Sverige.

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?