Miljö- & Kvalitetspolicy

Miljöfokus med målet att överträffa våra kunders förväntan

Miljö- & Kvalitetspolicy

Vi ska vara kundernas självklara förstahandsval av leverantör. Ambitionen är att skapa ett förtroende samt uppfylla kundernas krav och förväntningar. Vi strävar efter att leverera marknadens bästa kvalitet på våra tjänster och produkter.

Med oss får du

Kvalitet i världsklass

Detta åstadkommer vi genom att:
• ha en tydlig organisation med klara ansvarsförhållanden
• ha en aktiv kommunikation med såväl kunder som leverantörer
• kontrollera leveranser för att säkerställa kvalitén.
• säkra att produkter och tjänster levereras på utsatt tid.
• arbeta aktivt och kontinuerligt med kvalitetsförbättringar

Vi strävar efter att alla anställda skall vara delaktiga i att förbättra våra arbetsrutiner,
verksamhetssystem och verksamhetsmål.

Miljöfokus för en högre hållbarhet

Detta åstadkommer vi genom att:
• ta hänsyn till våra egna samt våra kunders miljöperspektiv och ekonomiska förutsättningar
• regelbundet ta del av våra kunders miljöbehov och önskemål inom vårt verksamhetsområde
• planera och använda vår maskin- och fordonspark för att minska onödig miljöbelastning
• utbilda medarbetarna inom miljöområdet
• ta hand om vårt avfall på bästa sätt ur miljösynpunkt efter våra ekonomiska förutsättningar.

Vi ska årligen följa upp företagets miljöpåverkan och övervaka att miljömål uppnås.

Vår ambitionsnivå!

Miljön är mycket viktig för vårt samhälles fortsatta utveckling. Vi arbetar ständigt aktivt med att förbättra och lyfta vår kvalitetsnivå, ha ett miljöfokus och sträva mot ökad hållbarhet i allt vi gör.

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?