Skyltmontage Göteborg

Hur svårt kan det vara att montera en skylt?

Frågar kunden när det också är en kostnad för montering…

Vi menar inte att det är raketforskning att sätta upp skyltar
Å andra sidan räcker det sällan med en stege, skruvdragare och stickkontakt

Vi är mån om vår personal, arbetsmiljö, omgivning och vill också att det vi lämnar efter oss ska hålla över tid utan fara för de som vistas i närheten eller när anläggningen ska underhållas.

Vi har också dessa mål eftersom det är myndighetskrav och vi inte vill få böter eller andra straffavgifter på oss. Att vi jobbar seriöst är också ett skydd för dig som kund!

Några av de myndighetskrav vi uppfyller är t.ex.

Våra montörer är certifierade och har många års erfarenhet av skyltmontage och underhåll. Tex har vi stöd för ID06, liftkort, heta arbeten, ställningsbyggnad och rope access, arbete med sele.

1. Montering av skyltar utomhus kräver oftast bygglov
I vart fall om skylten är större än 1kvm. Läs mer här om hur vi kan hjälpa med bygglov för ditt skyltprojekt t.ex. ritningar, ansökan, kontrollplan osv.

2. En arbetsmiljöplan krävs om monteringen utgör någon risk
Risk ur ett arbetsmiljöperspektiv är det t.e.x om monteringen inkluderar arbete på en höjd över 2m. Vi har erfarenhet av framtagning av Arbetsmiljöplaner och är godkända att stå som BAS-P / BAS-U för uppdraget.

3. Gäller det en skylt som ska vara belyst och behöver elektricitet?
Oftast vill man ha belysta skyltar, men utan auktorisation får man inte installera el. Vi är registrerade och godkända som elföretag av Elsäkerhetsverket för de elarbeten vi utför, läs mer här om elarbeten.

4. Är det arbete på riktigt hög höjd behövs ytterligare certifieringar
Vi har utbildningsbevis och mångårig erfarenhet av skylift och tillstånd att jobba med rope acess d.v.s. arbete på hög höjd med sele.

Låt oss se lite närmare på arbete på höjd…
en skylt är ju ofta monterad en bit upp…

Arbetsmiljöverket säger: ”Arbeten med fallrisker ska alltid riskbedömas, oavsett fallhöjd. Om det förekommer arbete med risk för att falla 2 meter eller mer, ska det alltid finnas en arbetsmiljöplan och i den ska det beskrivas hur fallriskerna över 2 meter ska åtgärdas.”
Läs mer på AV.se.

AFS 2004:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och arbetsbockar
10 § Stege får användas endast som tillträdesled och för kortvarigt arbete från stegen. Arbete från stege får endast ske om riskerna med att använda stege är så små att annan säkrare utrustning inte är befogad.

AFS 1999:3 Sanktionsavgifter inom bygg, tex om
– Ingen arbetsmiljöplan har upprättats, och en sådan krävs pga av risker.
– Byggnads- eller anläggningsarbete utförs där fallskydd saknas och det finns risk för att någon faller 2 meter eller mer.
– Sanktionsavgiften är lite förenklat mellan 15.000 – 150.000 sek beoende av allvaret och företagets storlek.

Arbete på stege, enbart med en hand…
Även om vi är proffs klarar vi inte montera en skylt på detta sätt.
Bild från AV.se ADI 698.

Arbete-på-stege

Vi arbetar i linje med de förordningar Arbetsmiljöverket ger

T.e.x för att undvika risker på höjd över 2m är vanliga lösningar för oss någon av dessa tre.
Bilder från AV.se ADI 698.

Arbetsplattform
Arbetskorg
Fallskyddsutrustning-sele

Men visst kan man göra eljobbet själv för den nya skylten?
Det är ju bara en LED-belysning, inget avancerat…

Går det lösa eldragningen på egen hand?

Inomhus kan man ju teoretiskt tänka sig att skylten levereras med en stickkontakt och att det bara är att sätta den i eluttaget så är det klart, och det behöver man ju givetvis inte en elektriker till.

Ofta krävs någon form av installation
1. Man behöver installera på närliggande elmatning.
2. Det ska till styrning med brytare.
3. Det ska förläggas en kabel i mark utomhus.
4. I undantagsfall att man behöver ny matning från elcentral.

I de flesta fall behövs alltså ett godkänt och registrerat elinstallationsföretag för eldragning till din skylt.

Vi är ett godkänt och registrerat elinstallationsföretag med auktorisation att utföra elinstallationer för privatpersoner, företag, organisationer och nätbolag.

Vi arbetar inte med allmän elinstallation som elinstallatörer. De installationer vi gör är på redan befintliga anläggningar där vi kopplar in belysta skyltar t.ex. fasadskyltar och ledbelysta skyltar. Läs mer här.

I de flesta fall behövs ett godkänt och registrerat elinstallationsföretag för eldragning till din skylt. Brightsigns är ett sådant företag!

Elsäkerhetsverket är tydliga i sin gränsdragning

Här blir det tydligt vad som egentligen gäller, det är tydligt att det bara är i sällsynta fall man på egen hand kan koppla in en belyst skylt.

Säker-el-skyltmontage

Läs mer på Elsäkerhetsverket.

Att på egen hand utföra elinstallationer är både farligt och olagligt!

Frågor på detta?

Vi på Brightsigns kan skyltar och har varit i skyltbranschen i 50 år.
Vi jobbar säkert och tryggt med montage och service.

Vi tänder upp och håller din skylt lysande!

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?