Fasadskyltar Göteborg

Tillverkning & montage av fasadskyltar

En rätt vald och utformad fasadskylt gör att ditt företag syns och dina besökare hittar rätt!

Vi på Brightsigns i Göteborg har lång erfarenhet av olika typer av fasadskyltar och hur viktiga de är för att ge ett välkomnande intryck för besökare och kunder. Genom att varumärket syns blir det också en del i er marknadsföring.

Nya fasadskyltar betyder mycket för varumärket

Viktigt när det gäller fasadskyltar

Vad är en fasadskylt?
En fasadskylt är en skylt som sitter väl synligt på husets framsida och som guidar till företaget, det första kunden ser. Ert företag och varumärke ska återspeglas i skylten och ge ett starkt intrycket.

Välj rätt fasadskylt
Det finns många olika fasadskyltar tex neonskyltar, ljusskyltar, LED-skyltar, ljuslådor, belysta / obelysta skyltar osv. Här hjälper vi med vägledning så det blir en skylt som hjälper er nå era mål.

Vad ska man tänka på när det gäller fasadskyltar?
Bra frågor att ställa inledningsvis är tex: Var ska skylten sitta? Hur ska den se ut? Funkar den i miljön? På vilket avstånd ska den betraktas? Hur påverkar ljuset?

Oftast krävs bygglov för fasadskyltar
Vid fasadskyltning behöver de flesta skyltar ett bygglov för att få sättas upp, flyttas eller ändras. Reglerna för bygglov gäller såväl tillfälliga som permanenta skyltar. Det gäller även skyltar som målas direkt på fasaden samt större flaggor eller vepor och reklambudskap på exempelvis markiser.

Bla ska hänsyn tas till stads- och landskapsbilden samt platsens natur- och kulturvärden. Byggnadens arkitektur har också betydelse. Vi hjälper ofta med bygglovsansökan i samband med skyltprojekt som inkluderar fasadskyltar.

Montera säkert med god arbetsmiljö
Ofta krävs att byggherren tar fram en arbetsmiljöplan och gör riskbedömningar. Vi kan ta rollen som byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U på delegation enligt Arbetsmiljölagen.

Några fasadskyltar vi monterat

Montering fasadskylt
Fasadskylt skylift
Entreskylt
Fasadskylt - Vepa

Behöver du hjälp med fasadskyltar?

Vi på Brightsigns i Göteborg kan fasadskyltar och har varit i skyltbranschen i 50 år. Vi erbjuder helhetslösningar från idé till montering av fasadskyltar som marknadsför ditt varumärke! Vi utgår från Göteborg och är  verksamma i hela Sverige.

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?