Skyltskolan

Skyltskolan är en vägledande tjänst
Eftersom vi utgår från Göteborg och Västsverige är många av exemplen och innehållet baserat på vår 50 åriga erfarenhet som skylttillverkare från regionen. Varje skyltprojekt är unikt så man bör alltid i god tid höra med Kommunen vad de tänker om just ditt projekt. Dessutom så ändras lagar, förordningar och skyltpolicys över tid.

Ta gärna en kontakt om du behöver hjälp med ett specifikt skyltprojekt!

Vad bör kontrastmarkeras med skyltar i offentlig miljö?

I en offentlig miljö är det viktigt att ha kontrastmarkeringar för att underlätta för personer med nedsatt syn eller andra funktionshinder.

Många gånger krävs att man följer regelverk om enkelt avhjälpta hinder och på Boverket.se finns tydligt vilka lagar i PBL som är tillämpliga och hur dessa funkar i praktiken. Ofta behövs en sakkunnig inom tillgänglighet som bedömmer hur man bäst fyller lagkraven och Hin som ju dessutom är retroaktiv för offentliga lokaler. I den här artikeln ger vi en enkel översikt.

Här är några områden som bör kontrastmarkeras

1. Trappsteg: Trappsteg bör ha tydliga kontrasterande markeringar för att göra dem lätt synliga och särskilja varje steg. Detta hjälper personer att uppfatta höjdskillnaderna och undvika fallolyckor.

2. Gångvägar: Gångvägar och trottoarer bör ha kontrastmarkeringar längs kanterna för att skapa en tydlig gräns och underlätta navigering. Detta hjälper personer att orientera sig och undvika att avvika från gångvägen.

3. Färgmarkeringar: Användning av färger med tydlig kontrast kan vara användbart för att markera olika områden, till exempel ingångar, utgångar, parkeringsplatser och passagevägar. Detta underlättar identifiering och riktningsbestämning för personer med nedsatt syn eller orienteringsförmåga.

4. Handikappanpassade faciliteter: Placering av handikapptoaletter, rullstolsrampar och andra handikappanpassade faciliteter bör vara tydligt kontrastmarkeras för att underlätta identifiering och användning.

5. Skyltar och information: Skyltar och informationstavlor bör ha kontrasterande färger mellan text och bakgrund för att förbättra läsbarheten och synligheten. Användning av stora, lättlästa tecken och tydlig kontrast mellan text och bakgrund gör informationen mer tillgänglig för alla.

6. Hindermarkeringar: Om det finns hinder eller farliga områden som behöver uppmärksammas, kan de markeras med kontrastfärger eller markeringar för att varna och skydda allmänheten.

På vilken höjd bör kontrastmarkering på glas monteras?

Kontrastmarkering på glas kan vara till hjälp för personer med nedsatt syn för att undvika kollisioner och tydligt identifiera glasytor. När det gäller att bestämma höjden för kontrastmarkeringen på glas finns det ingen universell standard eller specifik höjd som gäller överallt. Det kan finnas variationer beroende på lokala byggnadsföreskrifter och tillgänglighetsstandarder.

Generellt sett bör kontrastmarkeringen placeras på en höjd som är lätt synlig och uppnåelig för användarna. Kontrastmarkeringen bör placeras inom en bekväm synhöjd för de flesta användare. Detta brukar vara ungefär 1,4 till 1,6 meter över golvet. Det gör att markeringen kan uppfattas tydligt utan att vara för låg eller för hög för de flesta människor.

Det är viktigt att kommunicera med arkitekter, designers och tillgänglighetsexperter för att säkerställa att kontrastmarkeringen på glas följer de lokala riktlinjerna och tillgänglighetskraven. Varje plats och situation kan kräva en anpassad lösning för att tillgodose behoven hos användarna med nedsatt syn.

Vad är ”HIN”?

Begreppet HIN är Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Det är alltså här man hittar regelverket för tillgänglighet och vägledning om kontrastmarkeringar, kraven i HIN 3 är retroaktiva och gäller i befintliga publika lokaler och på befintliga allmänna platser.

Tillgänglighet handlar om respekt

Det är viktigt att följa riktlinjer och bestämmelser som finns i lokala byggnadsföreskrifter och tillgänglighetsstandarder för att säkerställa korrekt kontrastmarkering i offentliga miljöer. Genom att skapa tydliga kontraster kan vi förbättra säkerheten och tillgängligheten för alla användare av den offentliga miljön.

Frågor om skyltning?

Behöver du hjälp med skyltning och bygglov, tveka inte ta en kontakt redan idag!
Vi är verksamma i hela Sverige men tar främst uppdrag i Göteborg och Västsverige.

Läs mer om foliering i Göteborg här.

Kan vi hjälpa dig?

Fler artiklar

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?