Skyltskolan

Skyltskolan är en vägledande tjänst
Eftersom vi utgår från Göteborg och Västsverige är många av exemplen och innehållet baserat på vår 50 åriga erfarenhet som skylttillverkare från regionen. Varje skyltprojekt är unikt så man bör alltid i god tid höra med Kommunen vad de tänker om just ditt projekt. Dessutom så ändras lagar, förordningar och skyltpolicys över tid.

Ta gärna en kontakt om du behöver hjälp med ett specifikt skyltprojekt!

Tips vid upphandling och köp av skyltar

På Brightsigns i Göteborg har vi arbetat med skyltning och skyltkommunikation i mer än 50 år. Genom erfarenhet har vi lärt oss vilka fallgropar man vill undvika och hur du kan öka genomslaget i din visuella kommunikation och stärka ditt varumärke med rätt skyltning.

I den här artikeln ger tips vid skyltprojekt och när du funderar på att köpa skyltar. En skylt är som en säljare och varumärkesbyggare som arbetar för att marknadsför ert företag dygnet runt i alla väder. En återkommande faktor i denna guide är att skylten ofta bara ligger i betraktarens fokus några få sekunder.

Ett starkt första intryck har stort värde
Om skylten matchar varumärket så kommer företagets visuella kommunikation att stärkas, detta värderar vi näst intill omedvetet på någon sekund. Därför bör du ha klart för dig hur du vill att ditt varumärke ska uppfattas och sen välja rätt kvalitet i utformning, val av skyltlösningar och hur de fungerar i helheten.

Här ingår att välja en skyltning där skylten enkelt kan underhållas och har potential att se fräsch ut också efter flera år. Vissa skyltlösningar kan vara svåra att rengöra och kräva onödigt underhåll.

Oftast krävs bygglov och fastighetsägarens godkännande för skyltning
Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar om dessa befinner sig i ett område som omfattas av detaljplan. Exempel på en sådan förändring är byte av färg, form, storlek eller typ.

En fasadskylt kräver ju också fastighetsägarens godkännande.

Tänk igenom placeringen, vart ska skylten monteras?
Läget är allt, brukar mäklaren framhålla, det gäller i hög grad också vid skyltning. Så långt det är möjligt håll ner mängden visuella budskap du exponerar samtidigt, håll det rent, enkelt och tydligt.

Allt som placeras utanför det naturliga synfältet innebär en extra ansträngning så undvik skyltar som sitter för högt eller onödigt lågt. Den bör ju förstås också placeras i rätt sammanhang i anslutning till det som är syftet med skyltningen.

Gör skylten enkel att uppfatta, tolka och förstå
Under den korta tid som en besökare fixerar din skylt med blicken måste budskapet gå fram. I de flesta fall, använd korta textbudskap på tre till fem ord. Bilder och symboler ger vanligtvis en ökad tydlighet och går ju också snabbare att uppfatta än enbart text.

Oftast räcker det inte att ge information, det är också viktigt att budskapet innehåller en tydlig uppmaning till handling, vad är skyltens syfte?

Vilken typ av skylt ska jag köpa?
Det finns många olika sorters skyltar och med varierad prisbild, funktion och resultat. Lösningen är oftast att alla berörda involveras för att hitta bra skyltkoncept.

Budskap och kommunikationsidé kanske utvecklas av marknadsavdelningen. Handlar det om ingrepp i fastighet behöver fastighetsägarens godkännande. Skylttillverkare, tryckeri eller montörer kan bidra med värdefull input och slutligen bör ansvariga för driften rådfrågas.

Fråga oss gärna inför ditt skyltprojekt och upphandling av skyltning!
Brightsigns i Göteborg kan hjälpa dig med att planera och utveckla din kommunikation, skyltprogram och koncept. Med samråd i god tid blir det ett bättre resultat och högre kvalitet, vi har gedigen erfarenhet att projektleda och samordna skyltkommunikation i Göteborgsregionen.

Hör gärna av dig så berättar vi mer om våra tjänster.

Frågor om skyltning och bygglov?

Behöver du hjälp med skyltning och bygglov, tveka inte ta en kontakt redan idag!
Vi är verksamma i hela Sverige men tar främst uppdrag i Göteborg och Västsverige.

Läs mer om skyltprojekt här.

Kan vi hjälpa dig?

Fler artiklar

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?