Skyltskolan

Skyltskolan är en vägledande tjänst
Eftersom vi utgår från Göteborg och Västsverige är många av exemplen och innehållet baserat på vår 50 åriga erfarenhet som skylttillverkare från regionen. Varje skyltprojekt är unikt så man bör alltid i god tid höra med Kommunen vad de tänker om just ditt projekt. Dessutom så ändras lagar, förordningar och skyltpolicys över tid.

Ta gärna en kontakt om du behöver hjälp med ett specifikt skyltprojekt!

Skyltmontage – 10 tips för en bra skyltning som funkar

En skylt är i de flesta fall en investering som du ska leva med och ha nytta av under många år. Det är alltså bra att fundera igenom val av skylt och skyltmontage ordentligt i förväg.

Satsa på en väl utförd skyltning och montage som du kan känna dig nöjd, glad och stolt över hellre en budgetlösning som du bara retar dig på. Och det behöver inte kosta skjortan, det handlar mer om att tänka igenom skyltningen i förväg för att hitta smarta lösningar som lyfter ditt varumärke.

10 Bra tips för skyltning och skyltmontage

1. Stärk ditt varumärke
En skylt talar om vem du är och bidrar till hur ditt varumärke upplevs. Det handlar alltså inte enbart om ditt namn eller logga på en skylt, utan framför allt vad skylten ska kommunicera. Är ditt företag en lågprisaktör ska skyltens utförande återspegla det. Är målgruppen för ditt företag i premiumskiktet bör givetvis skyltens design och utförande visa det.

2. Bygglov måste komma före montage
I de flesta fall krävs det byggnadslov för att uppföra en ny skylt på fasad samt ett godkännande från fastighetsägaren. Enda tillfället där man kan undvika bygglovsärendet är nog när den nya skylten ersätter en befintlig skylt med samma specifikationer.

3. Skyltmontage & Logistik
Logistiken kring ett montage kräver ofta mer än vad man kan tro eftersom skyltmontage är ett precisionsarbete, ofta krävs liftar eller kranar och till det behöver man vara lösningsorienterad.

4. Omfattning & Utförande

Några frågor att ställa sig. Hur stor ska skylten vara? Behöver du en eller flera skyltar? Ska den vara belyst eller inte?

5. Miljön i området

All skyltning måste funka i miljön. Skall skylten sitta i ett köpcentrum? Det finns ofta utarbetade skyltprogram som centrumledningen tagit fram.

Här kan man också fundera, hur ser det ut med gång- och biltrafik i området? Träd och buskar växer. Finns det risk att de i framtiden skymmer skylten? Vilka andra finns det som skyltar i området och hur ser deras skyltar ut?

6. Tekniska förutsättningar för skyltmontaget

Har fastighetsägaren speciella krav eller synpunkter? Hur är åtkomsten till ytan där skylten ska monteras? Krävs det lift eller andra anordningar för att komma in till? Finns el framdraget till skyltplatsen? Behöver väggar eller tak förstärkas före skyltmontage?

7. Produktionsfaktorer

Finns det en logotype som är produktionsklar? Hur mycket är jag beredd att investera? Med en högre budget får man oftast en bättre produkt som håller längre. När vill jag ha skylten levererad?

8. Design & Utformning – Hur ska skylten se ut?

Skyltar ska vara måttfulla i storlek och färg. Enkelhet gör skyltar lättare att se, läsa och tolka. En vacker, välgjord skylt drar blickarna till sig. Val av material, typsnitt och bokstavsmellanrum påverkar resultatet.

9. Placering – Tänk först montera sedan!

Skyltning bör utföras i direkt anslutning till verksamheten och anpassas till byggnadens arkitektur. Skyltar bör placeras så att de tillsammans med eventuellt ytterligare skyltar ger en god balans. Skyltningen ska så långt möjligt upplevas som en del av byggnaden.

10. Ofta finns allmänna riktlinjer för skyltar ett skyltprogram

I Göteborg och många andra Kommuner är det vanligt att man har en skyltpolicy eller ett skyltprogram och nedan punkter återfinns ofta i de skyltprogram som kommuner har som direktiv för skyltning i städernas centrala delar. Ska skylten sitta i ett köpcentrum så har centrumledningen förmodligen ett skyltprogram som skall åtföljas.

Frågor om skyltning och bygglov?

Behöver du hjälp med skyltning och bygglov, tveka inte ta en kontakt redan idag!
Vi är verksamma i hela Sverige men tar främst uppdrag i Göteborg och Västsverige.

Läs mer om skyltmontage i Göteborg här.

Kan vi hjälpa dig?

Fler artiklar

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?