Skyltskolan

Skyltskolan är en vägledande tjänst
Eftersom vi utgår från Göteborg och Västsverige är många av exemplen och innehållet baserat på vår 50 åriga erfarenhet som skylttillverkare från regionen. Varje skyltprojekt är unikt så man bör alltid i god tid höra med Kommunen vad de tänker om just ditt projekt. Dessutom så ändras lagar, förordningar och skyltpolicys över tid.

Ta gärna en kontakt om du behöver hjälp med ett specifikt skyltprojekt!

Arbetsmiljö vid montering av skyltar – Vilka regler gäller? Vem har ansvaret?

Eftersom montering av skylt vanligtvis kräver bygglov så gäller samma regler som för vilket byggprojekt som helst, i princip samma regler gäller också vid underhåll och service. Den avgörande punkten är vanligtvis att montering eller underhåll av skyltar kräver arbete på en höjd över två meter.

Vid skyltmontering har byggherren arbetsmiljöansvar men det kan delegeras
Ansvar för Arbetsmiljön vid ett byggprojekt ligger alltid hos Byggherren, dvs den som låter utföra ett byggnadsarbete. Ofta är detta fastighetsägaren eller den som skickar in ansökan om bygglov.

Det ska utses en byggarbetsmiljösamordnare för planering / projektering och en för utförandet. Detta ansvar kan delegeras till någon entreprenör som utför arbetet, det ska då ske skriftligt.

Oavsett vem som ansvarar för arbetsmiljön för det aktuella byggprojektet så har varje företag ett ansvar för den arbetsmiljö som respektive anställd vistas i.

Vanligtvis behöver man ta fram en Arbetsmiljöplan vid skyltmontering

Det innebär tex att om man behöver arbeta på en höjd över 2 meter så krävs att man gör riskbedömningar och tar fram en Arbetsmiljöplan.

Ska det till en ställning högre än två meter ska de som bygger den ha licens för ställningsbygge och ställningen ska godkännas innan den tas i bruk.

På liknande sätt gäller krav på utbildning för att köra skylift.

Arbete från tak kräver skyddsutrustning tex sele eller skyddsräcken.

Tänk på att arbete från stege bara kan ske i mycket begränsad utsträckning, tex enklare besiktning.

Varför gäller regler och lagar för byggprojekt också vid montering av skyltar?

Det enkla svaret är att en av de vanligaste arbetsplatsolyckorna är fallolyckor vid arbete på höjd. Så för att minimera risken för olyckor behöver man följa de direktiv som finns.

Var kan jag lära mig mer om en säker arbetsmiljö?

Enklast är att gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se

Du kan läsa mer om fallolyckor och vad man kan göra för att minska risken för dessa på denna sida på Arbetsmiljöverket.

Några relevanta dokument för arbetsmiljö vid skyltmontering är tex:

Arbetsmiljölagen
3:6, 7 Anger att det ska finnas en byggarbetsmiljösamordnare och att ansvaret kan delegeras skriftligt.
4:8 anger krav på Arbetsmiljöplan.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter
– AFS 1999:3 allmänt om byggnadsarbete.
– AFS 2013:4 Om ställningar
– AFS 2006:6 Om Skylifts och liknande.

Skydda dig mot fallrisker (ADI 698), broschyr

Frågor om skyltning och bygglov?

Behöver du hjälp med skyltning och bygglov, tveka inte ta en kontakt redan idag!
Vi är verksamma i hela Sverige men tar främst uppdrag i Göteborg och Västsverige.

Läs mer om montering av skyltar.

Kan vi hjälpa dig?

Fler artiklar

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?