Skyltskolan

Skyltskolan är en vägledande tjänst
Eftersom vi utgår från Göteborg och Västsverige är många av exemplen och innehållet baserat på vår 50 åriga erfarenhet som skylttillverkare från regionen. Varje skyltprojekt är unikt så man bör alltid i god tid höra med Kommunen vad de tänker om just ditt projekt. Dessutom så ändras lagar, förordningar och skyltpolicys över tid.

Ta gärna en kontakt om du behöver hjälp med ett specifikt skyltprojekt!

Vilka skyltar kan sättas upp utan bygglov?

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov, det gäller tex följande skyltar enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 3 §:
• Skylt vars area är högst 1,0 m2
• Skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
• En orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2
• Skyltning utan för detaljplanerat område.

Läs mer på Boverket.se om bygglov för skyltar

Några punkter att beakta även för icke lovpliktiga skyltar
En skylt kräver inte bygglov om den är högst 1,0 m2. För att veta om en skylt omfattas av detta undantag måste skyltens area bestämmas. Om skylten till exempel består av lösa bokstäver kan beräkningen göras på flera olika sätt. Det kan vara svårt att avgöra vad som ingår i en skylt särskilt om ett budskap är uppdelat i flera delar. Det finns inga förarbeten som förtydligar hur areaberäkningen ska gå till eller bedömningen om ett budskap består att en eller flera skyltar. Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 3 §

En orienteringstavlas syfte är att hjälpa besökaren att hitta till rätt plats, byggnad eller entré. Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 3 §
Även om det är bygglovsbefriat gäller varsamhetskravet i plan- och bygglagen 8 kap 17 § och ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och med tillvaratagande av byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

De flesta Kommuner har också en skyltpolicy som den skylt du vill sätta upp behöver följa.

Skyltning utanför detaljplanerat område
För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot kan andra tillstånd behövas.

Att sätta upp skyltar vid allmän väg, inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde, kräver tillstånd från länsstyrelsen (väglagen) om de inte sitter på en byggnad och upplyser om en verksamhet på platsen.

Frågor om skyltning och bygglov?

Behöver du hjälp med skyltning och bygglov, tveka inte ta en kontakt redan idag!
Vi är verksamma i hela Sverige men tar främst uppdrag i Göteborg och Västsverige.

Läs mer om skyltprojekt här.

Kan vi hjälpa dig?

Fler artiklar

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?