Skyltskolan

Skyltskolan är en vägledande tjänst
Eftersom vi utgår från Göteborg och Västsverige är många av exemplen och innehållet baserat på vår 50 åriga erfarenhet som skylttillverkare från regionen. Varje skyltprojekt är unikt så man bör alltid i god tid höra med Kommunen vad de tänker om just ditt projekt. Dessutom så ändras lagar, förordningar och skyltpolicys över tid.

Ta gärna en kontakt om du behöver hjälp med ett specifikt skyltprojekt!

Vilka handlingar ska ingå när man söker bygglov för skyltar?

Din ansökan måste innehålla bilagor med tydliga beskrivningar och bilder eller ritningar av hur skyltningen kommer att se ut för att få en snabb behandling. Kontrollera med fastighetsägaren om det finns ett skyltprogram med riktlinjer just för den aktuella byggnaden.

På ett allmänt plan bör följande bör ingå i bygglovsansökan för skylt
– Ansökningsblankett med fastighetsbeteckning och adress. Person- och kontaktuppgifter till den sökande.
– Fasadritning med skyltens placering skalenligt markerad.
– Situationsplan som visar var på huset skylten ska placeras.
– Eventuell belysning ska redovisas.
– Ritning på skyltens utformning och mått.
– Komplettera gärna din ansökan med fotografi eller ett fotomontage.
– Kontrollplan

I de flesta fall innebär detta
– Fasadritningar i skala 1:100. Fasadritning som visar skyltens läge på aktuell fasad, ritad i skala 1:100. Hela fasaden ska redovisas.
– Detaljritning, Detaljritning som visar skylten måttsatt och ritad i lämplig skala (förslagsvis 1:20 eller 1:50). Antal skyltar, material, skylttyp, storlek och eventuell belysning ska framgå.
– Situationsplan, Situationsplanen visar ett kartutdrag med skyltplatsen markerad, i skala 1:400.
– Kontrollplan, Denna ska fungera som ett kvalitetssäkrande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som finns i plan- och bygglagen, PBL. Ofta krävs inte en certifierad Kontrollansvarig (KA) för bygglov som enbart omfattar skyltmontage.

Frågor om skyltning och bygglov?

Behöver du hjälp med skyltning och bygglov, tveka inte ta en kontakt redan idag!
Vi är verksamma i hela Sverige men tar främst uppdrag i Göteborg och Västsverige.

Läs mer om skyltprojekt här.

Kan vi hjälpa dig?

Fler artiklar

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?