Skyltskolan

Skyltskolan är en vägledande tjänst
Eftersom vi utgår från Göteborg och Västsverige är många av exemplen och innehållet baserat på vår 50 åriga erfarenhet som skylttillverkare från regionen. Varje skyltprojekt är unikt så man bör alltid i god tid höra med Kommunen vad de tänker om just ditt projekt. Dessutom så ändras lagar, förordningar och skyltpolicys över tid.

Ta gärna en kontakt om du behöver hjälp med ett specifikt skyltprojekt!

Vad påverkar om man får bygglov för skylt?

En fristående skylt ska följa detaljplanen för området och anpassas till byggnaden och stadsbilden.

Skyltningen ska så långt möjligt harmoniera med byggnaderna och stadsbilden på ett sätt som värnar och stärker byggnadernas kvaliteter.

Att hitta balans mellan stadsbild, byggnadens fasad och skyltens utformning är inte alltid en lätt uppgift. Skyltar ska ”synas” men ändå anpassas till befintlig bebyggelse och inte vara dominerande.

Väglagen ger förutsättningar för trafiksäkerhet och Ordningslagen ger direktiv att förhålla sig till tex vid sammankomster och på offentliga platser till skydd och för att minska risken för olyckor.

Det är många som vill synas i stadsrummet och avvägningar behöver göras så att staden är lätt att orientera sig i och behåller sina grundläggande karaktärsdrag. Hänsyn ska tas till boende samtidigt som skylten ska vara tydlig, lättläst och så långt det är möjligt tillgänglig för alla.

I Göteborg och många andra Kommuner är det vanligt att man har en skyltpolicy eller ett skyltprogram som förtydligar vad som gäller lokalt och vilka förutsättningar för skyltning som finns i olika delar av staden. Detta gör det enklare och mer förutsägbart vad som krävs för att få bygglov för skyltar.

Frågor om skyltning och bygglov?

Behöver du hjälp med skyltning och bygglov, tveka inte ta en kontakt redan idag!
Vi är verksamma i hela Sverige men tar främst uppdrag i Göteborg och Västsverige.

Läs mer om skyltprojekt här.

Kan vi hjälpa dig?

Fler artiklar

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?