Skyltskolan

Skyltskolan är en vägledande tjänst
Eftersom vi utgår från Göteborg och Västsverige är många av exemplen och innehållet baserat på vår 50 åriga erfarenhet som skylttillverkare från regionen. Varje skyltprojekt är unikt så man bör alltid i god tid höra med Kommunen vad de tänker om just ditt projekt. Dessutom så ändras lagar, förordningar och skyltpolicys över tid.

Ta gärna en kontakt om du behöver hjälp med ett specifikt skyltprojekt!

Hur lång tid tar det att få bygglov för skyltar?

Från att Kommunen har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom 10 veckor, men det kan gå snabbare. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Handläggningstiden för bygglovsansökningar skiljer sig åt mellan kommunerna. I landets största kommuner, Stockholm, Göteborg och Malmö, är handläggningstiderna relativt långa och man måste räkna med 10 veckor från det datum då ansökan är komplett.

Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet är stort eller komplicerat. Vi hjälper dig så att ansökan blir rätt från början och minskar därmed risken att projektet drar ut på tiden i onödan.

Om din åtgärd kräver en anmälan, dvs inte kräver bygglov, ska du få beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om ditt ärende har kommit in efter 31 december 2018 gäller även detta
Om din ansökan eller anmälan inte är komplett får du meddelande vanligtvis inom några veckor med begäran om komplettering med de handlingar som saknas. 

Om Kommun inte håller handläggningstiden har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. 

Faktorer som påverkar handläggningstiden för bygglov på skylt
– Att din bygglovsansökan är komplett från början.
– Om det finns en gällande hyfsat nyligen upprättad detaljplan över området.
– Att den planerade åtgärden inte avviker mot gällande detaljplan. I så fall måste grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig. Ibland måste ärendet även beslutas av byggnadsnämnden som har sammanträde en gång per månad.
– Om åtgärden som ansökan gäller är utformad på lämpligt sätt.
– Ärendets svårighetsgrad.
– Arbetsbelastningen på avdelningen.

Frågor om skyltning och bygglov?

Behöver du hjälp med skyltning och bygglov, tveka inte ta en kontakt redan idag!
Vi är verksamma i hela Sverige men tar främst uppdrag i Göteborg och Västsverige.

Läs mer om skyltprojekt här.

Kan vi hjälpa dig?

Fler artiklar

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?