Skyltskolan

Skyltskolan är en vägledande tjänst
Eftersom vi utgår från Göteborg och Västsverige är många av exemplen och innehållet baserat på vår 50 åriga erfarenhet som skylttillverkare från regionen. Varje skyltprojekt är unikt så man bör alltid i god tid höra med Kommunen vad de tänker om just ditt projekt. Dessutom så ändras lagar, förordningar och skyltpolicys över tid.

Ta gärna en kontakt om du behöver hjälp med ett specifikt skyltprojekt!

Behövs bygglov för att ställa upp en sk gatupratare?

Svaret är nej! Fristående reklamskyltar av typen trottoarpratare är inte bygglovspliktiga men kräver tillstånd för upplåtelse av allmän platsmark, i stadsmiljön. Ansökan görs till polismyndigheten.

Med allmän plats menas till exempel väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten, denna ägs ofta av kommunen.

Gatupratare eller trottoarpratare kan ställa till svårigheter för personer med funktionsnedsättningar beroende på placering. Skylten får vanligtvis endast stå framme under verksamhetens öppettider, invid där verksamheten utövas och ska placeras så att den inte hindrar framkomligheten för gående, cyklister och fordon.

Olika Kommuner ha olika regler för gatupratare tex gällande placering och utformning, i Göteborg är reglerna för gatupratare tydliga i skyltpolicyn.

Frågor om skyltning och bygglov?

Behöver du hjälp med skyltning och bygglov, tveka inte ta en kontakt redan idag!
Vi är verksamma i hela Sverige men tar främst uppdrag i Göteborg och Västsverige.

Läs mer om skyltprojekt här.

Kan vi hjälpa dig?

Fler artiklar

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?