Skyltskolan

Skyltskolan är en vägledande tjänst
Eftersom vi utgår från Göteborg och Västsverige är många av exemplen och innehållet baserat på vår 50 åriga erfarenhet som skylttillverkare från regionen. Varje skyltprojekt är unikt så man bör alltid i god tid höra med Kommunen vad de tänker om just ditt projekt. Dessutom så ändras lagar, förordningar och skyltpolicys över tid.

Ta gärna en kontakt om du behöver hjälp med ett specifikt skyltprojekt!

10 tips för en lyckad skyltning

Med många år i bagaget har vi här samlat tio viktiga saker att ha med inför varje skyltning / skyltprojkt.

Det här är viktigt att tänka på när du utformar och placerar skyltar
1. Skylta med måtta. Lyft fram verksamhetens namn så att besökare hittar dit.
2. Less is more! Gör det inte alltför detaljrikt och plottrigt det kommer inte synas och man tar inte in alla information.
3. Samordna form, färg och storlek om det finns andra skyltar i området. Anpassa också skylten till byggnadens arkitektur och detaljer.
4. Sträva efter tydlig text och grafisk form. Med bra utformning kan även en mindre skylt synas på långt håll och läsas av personer som har nedsatt syn.
5. Anpassa skyltars ljus och ljud så inte boende störs, undvik blinkande, rörliga och ljudande skyltar.
6. Skylten får inte utgör en ökad trafikrisk eller hindra framkomligheten på trottoarer eller gångvägar.
7. Anpassa skylten efter gaturummet och stadsbilden. Undvik skyltar längs infarter, kajer och broar och vid stadens övriga vatten.
8. Konstruktionen ska hålla för väder och vind.
9. Tänk igenom så montering kan ske säkert och med god arbetsmiljö, det gör den också enklare att underhålla.
10. Beakta detaljplan och om det finns en skyltpolicy eller liknande vägledning i Kommunen.

Och du, glöm inte att i princip alla skyltar kräver bygglov!

Frågor om skyltning och bygglov?

Behöver du hjälp med skyltning och bygglov, tveka inte ta en kontakt redan idag!
Vi är verksamma i hela Sverige men tar främst uppdrag i Göteborg och Västsverige.

Läs mer om skyltprojekt här.

Kan vi hjälpa dig?

Fler artiklar

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?