Skyltskolan

Skyltskolan är en vägledande tjänst
Eftersom vi utgår från Göteborg och Västsverige är många av exemplen och innehållet baserat på vår 50 åriga erfarenhet som skylttillverkare från regionen. Varje skyltprojekt är unikt så man bör alltid i god tid höra med Kommunen vad de tänker om just ditt projekt. Dessutom så ändras lagar, förordningar och skyltpolicys över tid.

Ta gärna en kontakt om du behöver hjälp med ett specifikt skyltprojekt!

Krävs det bygglov för utomhusskyltar tex fasadskyltar?

Vid fasadskyltning behöver de flesta skyltar ett bygglov för att få sättas upp, flyttas eller ändras. Reglerna för bygglov gäller såväl tillfälliga som permanenta skyltar. Det gäller även skyltar som målas direkt på fasaden samt större flaggor eller vepor och reklambudskap på exempelvis markiser.

Bla ska hänsyn tas till stads- och landskapsbilden samt platsens natur- och kulturvärden. Byggnadens arkitektur har också betydelse. Vi hjälper ofta med bygglovsansökan i samband med skyltprojekt som inkluderar fasadskyltar.

Detaljplanen styr behovet av bygglov och vad som kommer tillåtas
Där det finns en detaljplan – där behövs det bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL). Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov. Undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Bygglovsplikt gäller för både reklam- och butiksskyltar samt annan verksamhet. Olika kommuner kan dessutom ha lokala bestämmelser utöver lagkraven. Du hittar dem ofta i ett så kallat skyltprogram på kommunernas webbplatser.

Tex i Göteborg finns information om skyltning och bygglov på denna länk.

Bygglovet gäller skyltanordningen, inte budskapet som sådant. Om du endast ändrar texten på en skylt som tidigare har bygglov, behöver du inte ansöka om ett nytt lov.

Frågor om skyltning och bygglov?

Behöver du hjälp med skyltning och bygglov, tveka inte ta en kontakt redan idag!
Vi är verksamma i hela Sverige men tar främst uppdrag i Göteborg och Västsverige.

Läs mer om skyltprojekt här.

Kan vi hjälpa dig?

Fler artiklar

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?